Make your own free website on Tripod.com

 Van die Redaktrise
 Geestelike Voedsel
 Moedersdag
 Geluk
 Oorsig van arbeid onder dowes (vervolg)
 GEMEENTENUUS
 Wees 'n aangename geur!
 Humor vir die maand
 Raai wie verjaar...
 Lesers gesels saam
 'n Tikkie humor

 Redaksie
 Vorige uitgawes


Het jy enige lekker nuus vir ons?
Nuusbrokkies kan hier gepos word.

Ons kan u per e-pos laat weet sodra die nuusbrief beskikbaar is,asook enige fotos wat laat ingekom het - klier hier

Volgende sperdatum:
23 Mei 2002


Terug na vorige bladsy

Fotos van Christen-dag op Nuweland


Voorste ry: Sue Bergh, Tannie May, Lynn Thirion en Naomi Lambrechts
Agterste ry: Wendy Bergh, Rentia Hanekom, mev. Hough (ai haar kop steek agter weg) en Dr. HoughChristensaamtrek op Nuweland, daar was koordanse gewees op die veld.
Duisende mense het die saamtrek bygewoon om die Here te loof


Terug na bo


Enige voorstelle of probleme met hierdie webblad, kontak vir Magda Spence
Dowe Fokus 2001-2002 - De la Bat Gemeente Bellville