Make your own free website on Tripod.com
Gemeenteblad - http://ngkdelabat.tripod.com




  In hierdie maand se   uitgawe...

   Van die Redaktrise

  Geestelike Voedsel
   Jy is baie spesiaal
   Hoor met die hart

  Gemeentenuus
   Gemeente nuus
   In Memoriam
   Nuwe webblaaie

  Artikels
   Leonardo da Vinci

  Gereeld
   Grapblad
   Verjaarsdae
   Resepte
   Goue gedagtes

  Redaksie
   Redaksie


Vorige uitgawes


Volgende sperdatum:
23 Augustus 2002


Skryf aan Dowe Fokus

Maak 'n donasie

Ontvang Dowe Fokus deur die pos - Intekenare vorm.



Humor vir die Maand

Kliek op die prent om te vergroot [102 KB]




Een aand met huisgodsdiens, was een seun toe sewe jaar oud - baie moeg en toe dit sy beurt is om te bid sê hy dat hy te moeg is. Ma vra toe vir hom (hy is mal oor rugby) of hy nie wil bid om krag vir die volgende dag se ruby wedstryd nie. Sy antwoord toe: "Nee, dankie ek sal sommer Energade drink.


Terug na bo



Enige voorstelle of probleme met hierdie webblad, kontak vir Magda Spence
Dowe Fokus 2001-2002 - De la Bat Gemeente Bellville