Make your own free website on Tripod.com
Gemeenteblad - http://ngkdelabat.tripod.com
  In hierdie maand se   uitgawe...

   Van die Redaktrise

  Geestelike Voedsel
   Jy is baie spesiaal
   Hoor met die hart

  Gemeentenuus
   Gemeente nuus
   In Memoriam
   Nuwe webblaaie

  Artikels
   Leonardo da Vinci

  Gereeld
   Grapblad
   Verjaarsdae
   Resepte
   Goue gedagtes

  Redaksie
   Redaksie


Vorige uitgawes


Volgende sperdatum:
23 Augustus 2002


Skryf aan Dowe Fokus

Maak 'n donasie

Ontvang Dowe Fokus deur die pos - Intekenare vorm.Verjaarsdae


1 - Alec Sinden (Pretoria)
2 - Bennie Pretorius (Welkom)
2 - Petrus Burger (Vrijzee)
4 - Christine Burger (Vrijzee)
5 - Hannes Selzer (Bellville)
7 - Marlene Heydenrych (Laaiplek)
8 - G. Greeff (Oudtshoorn)
9 - Tommy Pearce (Bellville)
11 - Cecilia Lotz (Kraaifontein)
12 - Larry Albertyn (Brackenfell)
13 - Frannie Engelbrecht (Bellville)
16 - Hettie Theunissen (Bellville)
18 - Elize du Plessis (Bellville)
19 - Ernest Kleinschmidt (Worcester)
19 - Annette Heyns (Parow)
22 - Mev. Appel (Aberdeen)
25 - Mev. Louw (Gansbaai)
31 - Machtelt de Jager (Sandbaai)
31 - M. Porchiazzo (Bloubergrand)
31 - Hendrika Barkhuizen (Worcester)


MAG JULLE 'N MOOI LEWENSJAAR HÊ EN ONTHOU DAT GOD ELKE OOMBLIK SAAM MET JOU IS EN DAT HY JOU BAIE SAL SEËNTerug na boEnige voorstelle of probleme met hierdie webblad, kontak vir Magda Spence
Dowe Fokus 2001-2002 - De la Bat Gemeente Bellville