Gemeenteblad - http://ngkdelabat.tripod.com

Terug na hoofblad


DOWE FOKUS: INTEKENARE VORM
[Intekenare.doc]


Ek wil graag Dowe Fokus vir 'n jaar deur die pos ontvang.

NAAM:_________________________
ADRES:_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Kontaknommers:
Telefoon:_________________________
Faksnommer:_________________________
Selnommer:_________________________
E-pos:_________________________

My inskrywingsgelde (R80,00) word op die volgende manier geskied:
(merk asseblief waar toepaslik)

ABSA Bank, Ou Paarlweg-tak
Takkode: 523410

Tjekrekening 1450 580 526

  • Deur my bankrekening (pos/faks deposito-strokie na skriba met u naam op)
  • Per Tjek (maak asseblief die tjek uit aan NG Kerk De La Bat, Bellville en skryf agterop die tjek: Vir Dowe Fokus)
  • Kontant_____________________
HANDTEKENING
____________________
DATUM
Enige voorstelle of probleme met hierdie webblad, kontak vir Magda Spence
Dowe Fokus 2001-2002 - De la Bat Gemeente Bellville