Gemeenteblad - http://ngkdelabat.tripod.com   Van die Redaktrise

  Geestelike Voedsel
   Uitleg van 'n Coke blikkie
   Woorderaai

  Gemeente nuus
   Algemene nuus
   Basaarnuus
   In Memoriam

  Artikels
   Vadersdag
   Iets om oor te dink
   Iets interessant

  Gereeld
   Grapblad
   Raai wie verjaar...
   Goue gedagtes

  Briewe
   Brief aan lidmate
   Lesers gesels saam

  Redaksie
   Redaksie
   Vorige uitgawes


Nuusbrokkies kan hier gepos word.

Ons kan u per e-pos laat weet sodra die nuusbrief beskikbaar is - klier hier

Volgende sperdatum:
21 Junie 2002

IETSIE INTERESSANT

Lank terug in Bybelse tyd het hulle nie soos Januarie, Februarie of April ens gebruik nie, hulle het ander name gehad, dit is baie interessant om te kyk wat was hulle maande en die versies waar dit plaasgevind word. Maande: Aanvanklike is gebruik gemaak van oud Hebreeuse en Kanaánitiese name van maande. Die volgende kom in die Ou Testament voor.

 • Abib - Maart en April Eks.13:4, 23:15, 34:18. Deut. 16:1
 • Sif - April en Mei Kon. 6:1, en 37
 • Etanim Sept en Oktober Kon. 8:2
 • Bul - Okt en Nov Kon. 6:38

Later is die name van die maande van die Babiloniese kalender ontleen. Die name, waarvan ‘n paar in die Ou Testament plaasgevind is, word die volgende:

 • Nisan - Maart en April Neh. 2:1, Est. 3:7
 • Ijar - April en Mei
 • Siwan - Mei en Junie Est. 8:9
 • Tammus - Junie en Julie
 • AB - Julie en Augustus
 • Elul - Aug en September Neh. 6:15
 • Tisri - September en Okt
 • Margeswan - Okt en November
 • Kislef - Nov en Desember Neh. 1:1, Sag. 7:1
 • Tebet - Des en Januarie Est. 2:16
 • Sebat - Jan en Februarie Sag.1:7
 • Adar - Feb en Maart Est. 3:7

Soms is die maande met hulle getalle aangedui. Die sesde maand in Haggai 1:1 is dus Elul.

Ingestuur deur Liza Byleveld

Terug na boEnige voorstelle of probleme met hierdie webblad, kontak vir Magda Spence
Dowe Fokus 2001-2002 - De la Bat Gemeente Bellville