Gemeenteblad - http://ngkdelabat.tripod.com
  In hierdie maand se   uitgawe...

   Van die Redaktrise

  Geestelike Voedsel
Swart dowes uitreik
  Gemeentenuus
Gemeente nuus
Bybel leesprogram
Kerkraadsvergadering
Belangrike afkondiging
   Artikels
Internet artikels
   Gereeld
Grappies en staaltjies
Verjaarsdae
Goue gedagtes
   Briewe
Lesers gesels saam
   Redaksie
   Redaksie


Vorige uitgawes


Volgende sperdatum:
20 November 2002
(Gesamentelike nuusbrief)Skryf aan Dowe Fokus

Maak 'n donasie

Ontvang Dowe Fokus deur die pos - Intekenare vorm.


Verjaarsdae vir


1 - Jean Hough (Bellville)
3 - Peet Haefele (Vanderbijlpark)
3 - Stephanus Burger (Vredendal)
7 - Barend Geldenhuys (Worcester)
7 - Hanna Dippenaar (Kuilsrivier)
8 - Johannes van Deventer (Bellville)
8 - J.C. Smit (Walvisbaai)
14 - Lenie Carstens (Bellville)
14 - Albert Smit (Bellville)
15 - Raysford Cruywagen (Goodwood)
16 - Michelle Benadie (Worcester)
17 - Albert Smit (Walvisbaai)
19 - Alwyn Carstens (Stellenbosch)
25 - Mev. Le Roux (Oudtshoorn)
30 - Lizette Matthew (Port-Elizabeth)

MAG JULLE 'N MOOI LEWENSJAAR HÊ EN ONTHOU DAT GOD ELKE OOMBLIK SAAM MET JOU IS EN DAT HY JOU BAIE SAL SEËN
Enige voorstelle of probleme met hierdie webblad, kontak vir Magda Spence
Dowe Fokus 2001-2002 - De la Bat Gemeente Bellville