Gemeenteblad - http://ngkdelabat.tripod.com


Van die Redaksies
Gebedsversoeke
Die leraars gesels met ons
  Kersboodskappe
Van die Leraars
De la Bat Bellville
Effata Gemeente
Pretoria Dowes
Worcester De la Bat
  Hoogtepunte
De la Bat Bellville
Effata Gemeente
Pretoria Dowes
Worcester De la Bat
  Gemeentenuus
De la Bat Bellville
Effata Gemeente
Pretoria Dowes
Worcester De la Bat
   Artikels
Wat is Advent, Kersfees en epifanie?
Jy soek te veel geluk
Die hemel het 'n nommer
Die ideale vrou
Opstel deur laerskoolleerling
'n Inspirerende storie
Vriendskap
   Gereeld
Grappies en staaltjies
Verjaarsdae
Geestelike stukkies
   Briewe
Al ons lesers gesels saam
   Redaksie
   Redaksie


Vorige uitgawesADVENT, KERSFEES EN EPIFANIE


WAT IS ADVENT?

Die woord "Advent" is afgelei van 'n Latynse woord wat "koms" beteken en verwys natuurlik na die koms van Christus, sy eerste koms sowel as sy tweede koms. In Adventstyd vier ons God se ingrype in die geskiedenis van die mensdom om alles wat stukkend is, weer heel te maak deur die geboorte van Christus as mens. Ons hernu ook in hierdie tyd ons hoop dat God dit wat met die eerste koms van Christus begin is, gaan voltooi met die wederkoms van Christus. Ons verlange dat God die gebrokenheid van die skepping sal heel en die bose finaal sal verslaan, is in Adventstyd besonder akuut. Adventstyd fokus op die feit dat ons tans "tussen die tye" (tussen die tyd van Christus se eerste koms en sy wederkoms) leef en dat dit ons lewensuitkyk en leefwyse bepaal. In hierdie tydsgewrig het ons as Christene die taak om "waaksaam" te wees deur aktief die belange van God se koninkryk te bevorder. Hoewel Adventstyd 'n tyd van afwagting en verwagting is, is dit nie 'n passiewe "wag" nie, maar 'n aktiewe besig wees om die liefde van God te bedien.


WANNEER VIER ONS ADVENT?
Advent is die begin van die kerklike jaar. Dit begin op die vierde Sondag voor Kersfees en eindig op Oukersaand, 24 Desember.


KLEURE EN SIMBOLIEK IN ADVENT
Hoewel purper (of pers) die tradisionele kleur in Adventstyd is, gebruik die meeste kerke vandag koningsblou om dit te onderskei van Lydenstyd. Liturge dra in hierdie tyd dus koningsblou stolas en kanselkleed is hoofsaaklik koningsblou.

Een van die gewildste simbole in Adventstyd is die adventskrans. Dit is 'n ronde krans wat van groen blare gemaak word en waarbinne vyf kerse geplaas word; vier in die sirkel en een in die middel. Drie van die kerse in die sirkel is blou terwyl die vierde een ligroos is. Die middelste kers is wit. Die kerse word op die Adventsondae die een na die ander aangesteek sodat al vier kerse in die sirkel op die vierde Adventsondag brand. Die middelste kers, die Christus-kers, word op Kersdag aangesteek. Die ligroos kers word op die derde Adventsondag aangesteek. Die eerste kers simboliseer verwagting en hoop, die tweede kers simboliseer verkondiging of aankondiging, die derde kers (ligroos) simboliseer vreugde, en die vierde kers simboliseer reinheid.


GEBRUIKE TYDENS ADVENT
Daar is verskeie gebruike tydens Advent, maar die een waarby gesinne en veral kinders die sinvolste betrek kan word is dié van die Adventskalender. Dit kan in die vorm van 'n groot plakkaat gemaak word met 'n "venster" vir elke dag. In die venster word 'n prentjie geteken om telkens die volgende deel van die adventsverhaal te illustreer. Elke dag word 'n nuwe "venster" oopgemaak en die deel van die verhaal wat geïllustreer word, vertel. 'n Ander sinvolle gebruik tydens Advent is die Isai-boom.


KERSTYD EN EPIFANIE
Omdat meeste gemeentes voor Kersdag reeds "Kerstyd" vier (met o.a. kerssangdienste) en winkels mense aanmoedig om voor Kersdag hulle "kersaankope" te doen met allerhande

Kerstyd is die tyd tussen Kersdag en Epifanie. As ons begin tel by 25 Desember tot en met 5 Januarie met Epifanie op 6 Januarie, dan kom ons by die getal twaalf uit, die sogenaamde "twaalf dae" van Kersfees. Gedurende hierdie twaalf dae (een van hierdie dae is natuurlik nuwejaarsdag), behoort ons eintlik "Kersfees" te vier. Die kleure gedurende Kersfees is tradisioneel wit en goud, wat op viering en vreugde dui.

Epifanie beteken "Godsverskyning" en verwys na die verskyning van God in menslike vorm op aarde. In baie Christelike tradisies is hierdie dag die groot hoogtepunt van die viering van Christus se koms na die aarde en word die gebruiklike geskenke ook op hierdie dag, en nie op 25 Desember nie, uitgedeel.

(Woordwyser 'n dag-tot-dag Bybelleesprogram 2002)


Terug na boEnige voorstelle of probleme met hierdie webblad, kontak vir Magda Spence
Dowe Fokus 2001-2002 - De la Bat Gemeente Bellville